Gildie > Order of Enblackenment

Imię: Order of Enblackenment
Sojusz: Independent
Rząd: Theocracy
Połączone drobne frakcje: Order of Enblackenment
Układ macierzysty: 9 Aurigae
Członkowie:
5 / 200