Swoiwns WH-M b24-0 [#669073286865]

Swoiwns WH-M b24-0 A 7
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
2 652 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0198
Promień:
2 240 km

Temperatura powierzchni:
38 K

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
6 952,8 d
Półoś wielka:
5,31 au
Ekscentryczność:
0,0001
Inklinacja:
-0,12°
Argument perycentrum:
353,54°
Okres obrotu:
0,6 d
Pochylenie osi:
2,2149 °

Materiały:
S (22,1%) C (18,6%) Fe (15,5%) P (11,9%) Ni (11,7%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Nb (1,1%) Sn (1,0%) Y (0,9%)