IC 4756 Sector EQ-O b6-0 [#659143534481]

IC 4756 Sector EQ-O b6-0 A
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 205 cr

Wiek:
11 930 milionów lat
Pełne Spektrum:
M8 Va
Jasność:
Va

Masy Słońca:
0,2617
Promienia Słońca:
0,4373

Temperatura powierzchni:
2 243 K


Skala Absolutna:
10,7371
Okres orbitalny:
10 738,5 d
Półoś wielka:
2,51 au
Ekscentryczność:
0,1539
Inklinacja:
17,50°
Argument perycentrum:
71,71°
Okres obrotu:
1,6 d
Pochylenie osi:
0,0000 °