2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

2MASS J05351446-0525020
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 204 cr

Wiek:
12 428 milionów lat
Pełne Spektrum:
M9 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,2031
Promienia Słońca:
0,3744

Temperatura powierzchni:
2 085 K


Skala Absolutna:
11,3883
Okres obrotu:
2,7 d
2MASS J05351446-0525020 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
33 659 000 000 000 Mt

Inner radius:
411 270 km
Outer radius:
1 418 500 km