2MASS J05344441-0526061 [#282153982829553]

2MASS J05344441-0526061 B 3 a
Typ:
Rocky Ice world (Lądowanie)
Dystans do celu:
7 169 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
reel41
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr
Docelowa efektywność:
4

Masy Ziemi:
0,0043
Promień:
1 301 km

Temperatura powierzchni:
96 K

Grawitacja:
0,10 G

Stały skład:
48,03% Ice
44,76% Rock
7,21% Metal

Okres orbitalny:
15,9 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
32,78°
Argument perycentrum:
233,65°
Okres obrotu:
16,1 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,4285 °

Materiały:
S (22,2%) C (18,7%) Fe (15,6%) P (12,0%) Ni (11,8%) Cr (7,0%) Mn (6,4%) V (3,8%) Mo (1,0%) Sb (0,9%) Hg (0,7%)