HIP 104256 [#2175157635443]

Mobius Dock [#3225553152]
Typ:
Posterunek
Dystans do celu:
668 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Wydobycie / Przemysł

Wyposażenie:
Apex Interstellar Transport, Contacts, Missions, Pioneer Supplies, Refuel, Repair, Search and Rescue, Tuning, Universal Cartographics

Stan frakcji:
None