Gateway [#2832631665362]

Pestille's Gate [#3833600000]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
de Gaulworld (2 111 ls)
Współrzędne: -10.7268 / -113.586

Sojusz:
Sojusz
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Turystyka

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Crew Lounge, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Nerve Agents, Personal Weapons, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.