Gateway [#2832631665362]

Boldyr Expedition [#3833599744]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
Wernerworld (2 108 ls)
Współrzędne: -8.20026 / 53.5403

Sojusz:
Sojusz
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Wojsko

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Nerve Agents, Personal Weapons, Slaves
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.