Lushertha [#4442883623275]

Dukuly Engineering Exchange [#3838244864]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
Lushertha A 5 a (931 ls)
Współrzędne: 55.884 / 175.637

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Korporacja
Ekonomia:
Przemysł

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Onionhead Gamma Strain, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.