Alioth [#1109989017963]

Turner Metallics Inc [#128674183]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Alioth 4 a (2 325 ls)
Współrzędne: 0.030605 / -72.0842

Sojusz:
Sojusz
Rząd:
Warsztat (Inżynier)
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Refuel, Repair, Restock, Tuning

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Slaves, Tobacco

Inżynier:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.