Ross 42 [#11666070709657]

Bryant Vista [#3531613440]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Ross 42 A 1 (9 ls)
Współrzędne: -65.5244 / -24.0352

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Black Market, Contacts, Crew Lounge, Missions, Refuel, Repair, Restock, Search and Rescue, Universal Cartographics

Stan frakcji:
Boom

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Nerve Agents, Personal Weapons, Slaves, Tobacco
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.