Yoru [#6131367744226]

Nemo Cyber Party Base [#128675207]
Typ:
Posterunek Planetarny
Ciało niebieskie:
Yoru 4 (90 ls)
Współrzędne: -10.1338 / 147.18

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Warsztat (Inżynier)
Ekonomia:
Kolonia

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
Contacts, Refuel, Repair, Restock, Tuning

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Personal Weapons, Slaves

Inżynier:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.