Harma [#4481764758234]

100,00%
Harma A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
0 ls
Předpokládaná hodnota:
1 215 CR

Hmotnosti Slunce:
0,8203
Hvězdný radius:
0,9174
Stáří:
1 152 million years
Svítivost:
Vab

Povrchová teplota:
5 400 K
Harma A 1 / Class IV gas giant
Vzdálenost k cíli:
92 ls
Předpokládaná hodnota:
1 129 CR

Hmotností Země:
2 781,2439
Hvězdný rádius:
69 426 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
23,47 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
1 126 K
Harma A 2 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
259 ls
Předpokládaná hodnota:
16 413 CR

Hmotností Země:
2,8976
Hvězdný rádius:
8 265 km

Tlak na povrchu:
418,15 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,73 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide

Povrchová teplota:
1 104 K
Harma A 3 / Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
718 ls
Předpokládaná hodnota:
865 CR

Hmotností Země:
407,6819
Hvězdný rádius:
73 361 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
3,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
247 K
Harma A 3 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
717 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0017
Hvězdný rádius:
840 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
208 K

Materiály:
Fe (19,1%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,4%) P (9,9%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) As (2,4%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Harma A 3 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
717 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0031
Hvězdný rádius:
1 020 km

Gravitace:
0,12 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
205 K

Materiály:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,6%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Sb (1,1%)
Harma A 3 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
714 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0046
Hvězdný rádius:
1 168 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
202 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,2%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,5%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
Harma A 4 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 277 ls
Předpokládaná hodnota:
21 447 CR

Hmotností Země:
46,8709
Hvězdný rádius:
36 827 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,41 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
150 K
Harma A 4 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 277 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
592 km

Gravitace:
0,07 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
150 K

Materiály:
Fe (19,9%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (15,0%) P (10,3%) Cr (8,9%) Zn (5,4%) Zr (2,3%) Sn (1,2%) W (1,1%) Po (0,5%)
Harma A 4 b / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
1 277 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0019
Hvězdný rádius:
867 km

Gravitace:
0,10 G

Vulkanismus:
Major Rocky Magma
Atmosféra:
Sulphur dioxide

Povrchová teplota:
150 K
Harma A 5 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 288 ls
Předpokládaná hodnota:
15 535 CR

Hmotností Země:
1,4455
Hvězdný rádius:
6 772 km

Tlak na povrchu:
22,34 atmosfér

Gravitace:
1,28 G

Vulkanismus:
Minor Metallic Magma
Atmosféra:
Thick Methane-rich

Povrchová teplota:
392 K
Harma A 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
1 699 ls
Předpokládaná hodnota:
3 776 CR

Hmotností Země:
59,2076
Hvězdný rádius:
43 342 km

Gravitace:
1,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
133 K
Harma A 6 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 698 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
522 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,6%) P (10,0%) Mn (8,0%) Ge (5,5%) V (4,7%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Harma A 6 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 696 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
515 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Zn (5,2%) V (4,7%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
Harma A 6 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 700 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
513 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (20,1%) S (19,5%) C (16,4%) Ni (15,2%) P (10,5%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,3%) Cd (1,6%) Te (1,5%) Nb (1,4%)
Harma A 6 d / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 695 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
455 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zr (2,2%) Sn (1,2%) W (1,1%) Tc (0,7%)
Harma A 6 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 700 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
657 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (18,6%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Te (1,4%) Sn (1,1%) W (1,0%)
Harma A 6 f / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
1 707 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
658 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
131 K

Materiály:
Fe (19,7%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,1%) Zn (5,4%) Se (3,0%) Te (1,5%) Mo (1,3%) Hg (0,9%)
Harma A 7 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 126 ls
Předpokládaná hodnota:
1 120 CR

Hmotností Země:
2 630,4312
Hvězdný rádius:
69 294 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
22,28 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
683 K
Harma A 7 a / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 125 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0045
Hvězdný rádius:
1 154 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Minor Rocky Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
215 K

Materiály:
Fe (20,4%) S (19,6%) C (16,5%) Ni (15,5%) P (10,6%) Ge (5,8%) V (5,0%) As (2,6%) Cd (1,6%) Sn (1,2%) Sb (1,2%)
Harma A 7 b / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 128 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0021
Hvězdný rádius:
895 km

Gravitace:
0,11 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
200 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Mn (7,9%) Ge (5,5%) Zn (5,2%) Cd (1,5%) Ru (1,2%) W (1,1%)
Harma A 7 c / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 126 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0061
Hvězdný rádius:
1 277 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
178 K

Materiály:
Fe (19,3%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zr (2,2%) Nb (1,3%) W (1,1%) Po (0,5%)
Harma A 7 d / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 136 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0063
Hvězdný rádius:
1 290 km

Tlak na povrchu:
0,00 atmosfér

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia

Povrchová teplota:
168 K
Harma A 7 e / Rocky body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 141 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0135
Hvězdný rádius:
1 659 km

Gravitace:
0,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
155 K

Materiály:
Fe (19,2%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,6%) P (10,0%) Cr (8,7%) Ge (5,5%) V (4,7%) Y (1,2%) Sn (1,1%) Hg (0,8%)
Harma A 7 f / Rocky body
Vzdálenost k cíli:
2 152 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0107
Hvězdný rádius:
1 537 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,18 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide

Povrchová teplota:
192 K
Harma A 7 g / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 104 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0496
Hvězdný rádius:
3 227 km

Gravitace:
0,19 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
121 K

Materiály:
S (28,6%) C (24,0%) P (15,4%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Zn (3,3%) Ge (3,2%) Zr (1,4%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
Harma A 8 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
2 126 ls
Předpokládaná hodnota:
3 845 CR

Hmotností Země:
69,5695
Hvězdný rádius:
47 125 km

Gravitace:
1,27 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
121 K
Harma A 8 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 129 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
794 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
105 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Mn (5,3%) Ge (3,6%) As (1,6%) Mo (0,8%) Hg (0,6%) Tc (0,5%)
Harma A 8 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 130 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
486 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
105 K

Materiály:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) Nb (0,8%) Y (0,7%) W (0,7%)
Harma A 8 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
2 128 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
546 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
105 K

Materiály:
S (26,3%) C (22,1%) P (14,2%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) V (3,0%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
Harma A 9 / Class III gas giant
Vzdálenost k cíli:
3 169 ls
Předpokládaná hodnota:
975 CR

Hmotností Země:
991,5188
Hvězdný rádius:
74 521 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
7,26 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
263 K
Harma A 9 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 173 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0241
Hvězdný rádius:
2 516 km

Gravitace:
0,16 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
126 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Y (0,7%) W (0,7%)
Harma A 9 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 172 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0213
Hvězdný rádius:
2 417 km

Gravitace:
0,15 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
118 K

Materiály:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
Harma A 9 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
3 173 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0186
Hvězdný rádius:
2 311 km

Gravitace:
0,14 G

Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
112 K

Materiály:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,2%) Ni (9,3%) Cr (5,5%) Mn (5,1%) As (1,6%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Harma A 10 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 319 ls
Předpokládaná hodnota:
608 CR

Hmotností Země:
19,5702
Hvězdný rádius:
17 404 km

Tlak na povrchu:
6 662,95 atmosfér

Gravitace:
2,63 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Argon-rich

Povrchová teplota:
164 K
Harma A 11 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
4 347 ls
Předpokládaná hodnota:
707 CR

Hmotností Země:
78,8009
Hvězdný rádius:
24 276 km

Tlak na povrchu:
334 396,27 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
5,44 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Hot thick Methane-rich

Povrchová teplota:
628 K
Harma A 11 a / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
4 337 ls
Předpokládaná hodnota:
2 854 CR

Hmotností Země:
3,4123
Hvězdný rádius:
15 208 km

Gravitace:
0,60 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
84 K
Harma A 11 a a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 334 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
606 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (29,8%) C (25,1%) P (16,1%) Fe (9,4%) Ni (7,1%) Se (4,7%) Mn (3,9%) Zn (2,5%) Nb (0,6%) Mo (0,6%) Tc (0,3%)
Harma A 11 a b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 335 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
542 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (29,7%) C (24,9%) P (16,0%) Fe (9,2%) Ni (7,0%) Se (4,6%) Mn (3,8%) Ge (3,1%) Te (0,8%) W (0,5%) Hg (0,4%)
Harma A 11 a c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
4 333 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
607 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
76 K

Materiály:
S (29,7%) C (25,0%) P (16,0%) Fe (9,3%) Ni (7,0%) Se (4,7%) Mn (3,8%) Ge (3,1%) Cd (0,7%) Hg (0,4%) Tc (0,3%)
Harma B / K (Yellow-Orange) Star (Scoopable)
Vzdálenost k cíli:
82 402 ls
Předpokládaná hodnota:
1 208 CR

Hmotnosti Slunce:
0,4531
Hvězdný radius:
0,5931
Stáří:
1 152 million years
Svítivost:
Va

Povrchová teplota:
3 751 K
Harma B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
95 230 000 000 000 Mt

Inner radius:
635 580 km
Outer radius:
1 853 400 km
Harma B B Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
2 898 300 000 000 000 Mt

Inner radius:
3 568 800 km
Outer radius:
143 890 000 km
Harma B 1 / High metal content world
Vzdálenost k cíli:
82 399 ls
Předpokládaná hodnota:
16 306 CR

Hmotností Země:
2,6766
Hvězdný rádius:
8 083 km

Tlak na povrchu:
3,74 atmosfér

Gravitace:
1,67 G

Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot Sulphur dioxide

Povrchová teplota:
1 195 K
Harma B 2 / Gas giant with ammonia-based life
Vzdálenost k cíli:
82 089 ls
Předpokládaná hodnota:
796 CR

Hmotností Země:
213,6695
Hvězdný rádius:
68 556 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,85 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
140 K
Harma B 2 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
82 090 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0014
Hvězdný rádius:
997 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
112 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Mn (5,2%) Se (4,3%) As (1,6%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
Harma B 3 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
82 077 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0261
Hvězdný rádius:
8 061 km

Tlak na povrchu:
1 907,52 atmosfér

Gravitace:
0,64 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich

Povrchová teplota:
321 K
Harma B 4 / Class II gas giant
Vzdálenost k cíli:
83 683 ls
Předpokládaná hodnota:
30 091 CR

Hmotností Země:
732,4202
Hvězdný rádius:
75 707 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
5,20 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
207 K
Harma B 5 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
83 671 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,0479
Hvězdný rádius:
8 240 km

Tlak na povrchu:
1 987,50 atmosfér

Gravitace:
0,63 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich

Povrchová teplota:
290 K
Harma B 6 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
83 220 ls
Předpokládaná hodnota:
4 124 CR

Hmotností Země:
126,7795
Hvězdný rádius:
61 416 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,37 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
92 K
Harma B 6 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 219 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
820 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
75 K

Materiály:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,7%) Ni (9,6%) Se (4,4%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,6%)
Harma B 6 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 226 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0011
Hvězdný rádius:
904 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
74 K

Materiály:
S (28,1%) C (23,6%) P (15,1%) Fe (12,8%) Ni (9,7%) Ge (3,6%) V (3,1%) Zr (1,5%) Cd (1,0%) Te (0,9%) Hg (0,6%)
Harma B 6 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 223 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0036
Hvězdný rádius:
1 350 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Zn (3,4%) Zr (1,5%) Mo (0,8%) Y (0,8%) Sn (0,7%)
Harma B 6 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 214 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0038
Hvězdný rádius:
1 372 km

Gravitace:
0,08 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Mn (5,0%) Zn (3,3%) Ru (0,8%) W (0,7%) Hg (0,5%)
Harma B 6 d a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 214 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
553 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (29,9%) C (25,2%) P (16,1%) Fe (9,3%) Ni (7,1%) Cr (4,2%) Mn (3,9%) Zn (2,5%) Cd (0,7%) Ru (0,6%) W (0,5%)
Harma B 6 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
83 227 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0012
Hvězdný rádius:
945 km

Gravitace:
0,06 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
73 K

Materiály:
S (26,2%) C (22,0%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) Nb (0,8%) W (0,7%)
Harma B 7 / Class I gas giant
Vzdálenost k cíli:
80 247 ls
Předpokládaná hodnota:
4 313 CR

Hmotností Země:
183,2603
Hvězdný rádius:
62 015 km

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,94 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
93 K
Harma B 7 a / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 247 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0005
Hvězdný rádius:
687 km

Tlak na povrchu:
7,81 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
172 K
Harma B 7 b / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 243 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
611 km

Tlak na povrchu:
6,02 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
Major Water Magma
Atmosféra:
Thick Methane

Povrchová teplota:
166 K
Harma B 7 c / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 242 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
800 km

Tlak na povrchu:
0,11 atmosfér

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane

Povrchová teplota:
103 K
Harma B 7 d / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 247 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
599 km

Tlak na povrchu:
0,06 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane

Povrchová teplota:
97 K
Harma B 7 e / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 247 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
730 km

Tlak na povrchu:
0,09 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane

Povrchová teplota:
100 K
Harma B 8 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
80 189 ls
Předpokládaná hodnota:
558 CR

Hmotností Země:
8,0504
Hvězdný rádius:
14 013 km

Tlak na povrchu:
1,50 atmosfér

Reserve level:
Nedotčené

Gravitace:
1,67 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
69 K
Harma B 9 / Icy body
Vzdálenost k cíli:
79 214 ls
Předpokládaná hodnota:
647 CR

Hmotností Země:
35,8937
Hvězdný rádius:
21 491 km

Tlak na povrchu:
4,89 atmosfér

Gravitace:
3,16 G

Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Helium

Povrchová teplota:
62 K
Harma B 9 a / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 209 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
522 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Mn (5,1%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (1,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
Harma B 9 b / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 215 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0002
Hvězdný rádius:
504 km

Gravitace:
0,03 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Ge (3,4%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
Harma B 9 c / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 218 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
650 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (1,0%) Sb (0,7%) Hg (0,5%)
Harma B 9 d / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 200 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0007
Hvězdný rádius:
771 km

Gravitace:
0,05 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,5%) Ni (9,4%) Se (4,3%) Zn (3,4%) V (3,1%) Te (0,9%) Sn (0,7%) Hg (0,5%)
Harma B 9 e / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 217 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0003
Hvězdný rádius:
602 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Se (4,2%) V (3,0%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Hg (0,5%)
Harma B 9 f / Icy body (Landable)
Vzdálenost k cíli:
79 250 ls
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
665 km

Gravitace:
0,04 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Povrchová teplota:
59 K

Materiály:
S (26,2%) C (22,1%) P (14,1%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)