2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

2MASS J05350136-0524132 3
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
771 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
525 cr
Docelowa efektywność:
8

Masy Ziemi:
4,1057
Promień:
11 728 km

Temperatura powierzchni:
48 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,76558344 atmosfer

Grawitacja:
1,21 G

Stały skład:
68,83% Ice
21,01% Rock
10,16% Metal
Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium
Skład atmosfery:
89,33% Helium
8,43% Hydrogen
2,24% Neon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
1 430,7 d
Półoś wielka:
1,55 au
Ekscentryczność:
0,0005
Inklinacja:
-0,01°
Argument perycentrum:
208,73°
Okres obrotu:
1,2 d
Pochylenie osi:
-0,0675 °