2MASS J03283968+3117321 [#666121479233]

2MASS J03283968+3117321 3
Typ:
Rocky Ice world
Dystans do celu:
335 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Renato Biago
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,2925
Promień:
4 986 km

Temperatura powierzchni:
91 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,47179608 atmosfer

Grawitacja:
0,48 G

Stały skład:
47,07% Ice
35,81% Rock
17,12% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Neon-rich
Skład atmosfery:
99,49% Nitrogen
0,38% Neon
0,07% Argon

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
371,5 d
Półoś wielka:
0,67 au
Ekscentryczność:
0,0007
Inklinacja:
-0,34°
Argument perycentrum:
193,53°
Okres obrotu:
2,1 d
Pochylenie osi:
0,3373 °