Chraufao EV-P d5-47 [#1624479140403]

96,00%
Chraufao EV-P d5-47 A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 218 cr

Masy Słońca:
0,9961
Promienia Słońca:
0,9713
Wiek:
3 360 milionów lat
Jasność:
Vab

Temperatura powierzchni:
5 760 K
Chraufao EV-P d5-47 A A Belt
Class:
Metallic

Mass:
6 673 500 000 Mt

Inner radius:
1 156 400 km
Outer radius:
2 409 900 km
Chraufao EV-P d5-47 A 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
32 ls
Szacowana wartość:
11 124 cr

Masy Ziemi:
0,0014
Promień:
739 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
983 K

Materiały:
Fe (21,0%) Ni (15,9%) S (14,7%) C (12,4%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (7,9%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Te (1,1%)
Chraufao EV-P d5-47 A 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
57 ls
Szacowana wartość:
12 895 cr

Masy Ziemi:
0,0735
Promień:
2 693 km

Grawitacja:
0,41 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
744 K

Materiały:
Fe (22,0%) Ni (16,7%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) As (2,0%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Tc (0,8%)
Chraufao EV-P d5-47 A 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
99 ls
Szacowana wartość:
14 449 cr

Masy Ziemi:
0,5207
Promień:
4 984 km

Grawitacja:
0,85 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
567 K

Materiały:
Fe (22,9%) Ni (17,3%) S (16,0%) C (13,5%) Mn (9,5%) P (8,6%) Zn (6,2%) Se (2,5%) Sn (1,5%) W (1,3%) Tc (0,8%)
Chraufao EV-P d5-47 A 4 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
99 ls
Szacowana wartość:
14 029 cr

Masy Ziemi:
0,3293
Promień:
4 327 km

Grawitacja:
0,72 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
567 K

Materiały:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,3%) P (8,5%) V (5,5%) Ge (4,7%) Nb (1,5%) W (1,2%) Po (0,6%)
Chraufao EV-P d5-47 A 5 / High metal content world
Dystans do celu:
300 ls
Szacowana wartość:
16 342 cr

Masy Ziemi:
2,7496
Promień:
8 141 km

Ciśnienie na powierzchni:
399,14 atmosfer

Grawitacja:
1,69 G

Wulkanizm:
Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 140 K
Chraufao EV-P d5-47 A 6 / High metal content world
Dystans do celu:
417 ls
Szacowana wartość:
14 903 cr

Masy Ziemi:
0,8183
Promień:
5 717 km

Ciśnienie na powierzchni:
140,72 atmosfer

Grawitacja:
1,02 G

Wulkanizm:
Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
860 K
Chraufao EV-P d5-47 A 7 / High metal content world
Dystans do celu:
536 ls
Szacowana wartość:
167 553 cr

Masy Ziemi:
0,6465
Promień:
5 324 km

Ciśnienie na powierzchni:
116,80 atmosfer

Grawitacja:
0,93 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Candidate for terraforming

Temperatura powierzchni:
746 K
Chraufao EV-P d5-47 A 8 / High metal content world
Dystans do celu:
731 ls
Szacowana wartość:
171 482 cr

Masy Ziemi:
0,9011
Promień:
5 884 km

Ciśnienie na powierzchni:
4,61 atmosfer

Grawitacja:
1,06 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Carbon dioxide-rich
Status terraformowania:
Candidate for terraforming

Temperatura powierzchni:
252 K
Chraufao EV-P d5-47 A 9 / Earth-like world
Dystans do celu:
892 ls
Szacowana wartość:
287 789 cr

Masy Ziemi:
1,2201
Promień:
6 440 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,64 atmosfer

Grawitacja:
1,20 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Suitable for water-based life
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
260 K
Chraufao EV-P d5-47 A 10 / High metal content world
Dystans do celu:
1 302 ls
Szacowana wartość:
14 928 cr

Masy Ziemi:
0,8383
Promień:
5 758 km

Ciśnienie na powierzchni:
11,17 atmosfer

Grawitacja:
1,03 G

Wulkanizm:
Rocky Magma
Atmosfera:
Thick Ammonia-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
399 K
Chraufao EV-P d5-47 A 11 / Gas giant with ammonia-based life
Dystans do celu:
2 422 ls
Szacowana wartość:
594 cr

Masy Ziemi:
15,5083
Promień:
34 279 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,54 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
126 K
Chraufao EV-P d5-47 A 11 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 421 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
592 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
113 K

Materiały:
S (25,9%) C (21,8%) P (14,0%) Fe (13,9%) Ni (10,5%) Se (4,1%) Ge (3,9%) V (3,4%) Mo (0,9%) Sn (0,8%) Y (0,8%)
Chraufao EV-P d5-47 A 11 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 423 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
633 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
113 K

Materiały:
S (25,4%) C (21,4%) P (13,7%) Fe (13,6%) Ni (10,3%) Cr (6,1%) Ge (3,9%) V (3,3%) Sb (0,8%) Sn (0,8%) W (0,8%)
Chraufao EV-P d5-47 A 11 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 423 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0002
Promień:
526 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
113 K

Materiały:
S (26,6%) C (22,4%) P (14,3%) Fe (14,2%) Ni (10,8%) Ge (4,1%) Zn (3,9%) As (1,8%) Mo (0,9%) Hg (0,6%) Po (0,4%)
Chraufao EV-P d5-47 A 11 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 427 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
617 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
113 K

Materiały:
S (24,9%) C (20,9%) P (13,4%) Fe (13,3%) Ni (10,1%) Cr (6,0%) Mn (5,5%) Zn (3,6%) Ru (0,8%) Sn (0,8%) W (0,7%)
Chraufao EV-P d5-47 A 11 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
2 425 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
675 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
113 K

Materiały:
S (25,9%) C (21,8%) P (13,9%) Fe (13,8%) Ni (10,5%) Se (4,1%) Ge (3,9%) V (3,4%) Te (1,0%) Mo (0,9%) Sn (0,8%)
Dystans do celu:
3 562 ls
Szacowana wartość:
541 cr

Masy Ziemi:
5,7263
Promień:
12 901 km

Ciśnienie na powierzchni:
23 155,52 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,40 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Hot thick Methane-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
569 K
Chraufao EV-P d5-47 B 1 / High metal content world
Dystans do celu:
94 235 ls
Szacowana wartość:
14 244 cr

Masy Ziemi:
0,4187
Promień:
4 661 km

Ciśnienie na powierzchni:
10,17 atmosfer

Grawitacja:
0,78 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
760 K
Chraufao EV-P d5-47 B 2 / High metal content world
Dystans do celu:
94 608 ls
Szacowana wartość:
14 274 cr

Masy Ziemi:
0,4325
Promień:
4 707 km

Ciśnienie na powierzchni:
14,96 atmosfer

Grawitacja:
0,79 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
682 K
Chraufao EV-P d5-47 B 3 / High metal content world
Dystans do celu:
95 301 ls
Szacowana wartość:
14 089 cr

Masy Ziemi:
0,3524
Promień:
4 419 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,73 atmosfer

Grawitacja:
0,73 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Nitrogen
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
218 K
Chraufao EV-P d5-47 B 4 / High metal content world
Dystans do celu:
94 716 ls
Szacowana wartość:
13 200 cr

Masy Ziemi:
0,1152
Promień:
3 109 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,30 atmosfer

Grawitacja:
0,48 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
250 K
Chraufao EV-P d5-47 B 5 / High metal content world
Dystans do celu:
95 982 ls
Szacowana wartość:
13 432 cr

Masy Ziemi:
0,1582
Promień:
3 438 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,14 atmosfer

Grawitacja:
0,54 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
212 K
Dystans do celu:
96 484 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,3116
Promień:
8 165 km

Ciśnienie na powierzchni:
402,04 atmosfer

Grawitacja:
0,80 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Argon-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
150 K