2MASS J03283968+3117321 [#18257770521633]

2MASS J03283968+3117321 2 a
Typ:
Icy body
Dystans do celu:
1 133 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Sandro ya Anthos
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0236
Promień:
2 499 km

Temperatura powierzchni:
227 K
Ciśnienie na powierzchni:
115,24497409 atmosfer

Grawitacja:
0,15 G

Stały skład:
82,37% Ice
16,05% Rock
1,58% Metal
Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Thick Carbon dioxide-rich
Skład atmosfery:
97,94% Methane
1,50% Carbon dioxide
0,49% Sulphur dioxide

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
2,5 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0001
Inklinacja:
-0,13°
Argument perycentrum:
86,15°
Okres obrotu:
2,5 d
Pochylenie osi:
0,2850 °