Colonia (Jaques Station / Colonia (System) / Animula Spires / The Mosta-Murdoch Raceway) [#3238296097059]

100,00%
Colonia / F (White) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 226 cr

Masy Słońca:
1,4531
Promienia Słońca:
1,3794
Wiek:
3 414 milionów lat
Jasność:
Vab

Temperatura powierzchni:
6 844 K
Colonia A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
8 929 100 000 000 000 Mt

Inner radius:
11 925 000 km
Outer radius:
190 800 000 km
Colonia 1 / Metal-rich body
Dystans do celu:
13 ls
Szacowana wartość:
35 663 cr

Masy Ziemi:
1,8024
Promień:
5 741 km

Ciśnienie na powierzchni:
166,56 atmosfer

Grawitacja:
2,22 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Silicate vapour
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
2 618 K
Colonia 2 / Class III gas giant
Dystans do celu:
1 010 ls
Szacowana wartość:
964 cr

Masy Ziemi:
913,9467
Promień:
76 631 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
6,33 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
390 K
Colonia 2 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 011 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0030
Promień:
1 010 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
285 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Zn (5,0%) Mo (1,2%) Ru (1,1%) Hg (0,8%)
Colonia 2 b / Rocky body
Dystans do celu:
1 008 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
932 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,41 atmosfer

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
527 K
Colonia 2 c / Rocky body
Dystans do celu:
1 012 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0024
Promień:
942 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,42 atmosfer

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
522 K
Colonia 2 d / Rocky body
Dystans do celu:
1 001 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0072
Promień:
1 348 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,88 atmosfer

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
552 K
Colonia 3 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
1 519 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0156
Promienia Słońca:
0,0732
Wiek:
3 414 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
460 K
Colonia 3 a / Rocky body
Dystans do celu:
1 520 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0093
Promień:
1 471 km

Ciśnienie na powierzchni:
105,89 atmosfer

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thick Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
996 K
Colonia 3 b / Rocky body
Dystans do celu:
1 520 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0079
Promień:
1 393 km

Ciśnienie na powierzchni:
97,89 atmosfer

Grawitacja:
0,17 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thick Sulphur dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
954 K
Colonia 3 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 516 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0321
Promień:
2 197 km

Grawitacja:
0,27 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
243 K

Materiały:
Fe (19,2%) S (18,7%) C (15,8%) Ni (14,6%) P (10,1%) Mn (8,0%) Ge (5,5%) V (4,7%) Mo (1,3%) Y (1,2%) W (1,1%)
Colonia 3 c a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 516 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0024
Promień:
959 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
243 K

Materiały:
S (20,9%) Fe (18,5%) C (17,6%) Ni (14,0%) P (11,3%) Mn (7,6%) V (4,5%) Zr (2,1%) Sb (1,3%) Nb (1,3%) Sn (1,0%)
Colonia 3 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
1 514 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0130
Promień:
1 638 km

Grawitacja:
0,20 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
233 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,3%) C (16,3%) Ni (14,9%) P (10,4%) Ge (5,7%) Zn (5,4%) V (4,8%) Nb (1,3%) Sb (1,2%) W (1,1%)
Colonia 4 / Class III gas giant
Dystans do celu:
1 553 ls
Szacowana wartość:
1 077 cr

Masy Ziemi:
2 010,4603
Promień:
20 248 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
199,48 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
611 K
Colonia 5 / Class IV gas giant
Dystans do celu:
2 558 ls
Szacowana wartość:
1 160 cr

Masy Ziemi:
3 334,7058
Promień:
66 020 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
31,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
915 K
Colonia 5 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 563 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0046
Promień:
1 167 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
313 K

Materiały:
Fe (18,4%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Nb (1,3%) Mo (1,2%) Sb (1,1%)
Colonia 5 b / Rocky body
Dystans do celu:
2 561 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0046
Promień:
1 166 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,65 atmosfer

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Minor Water Magma
Atmosfera:
Hot Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
528 K
Colonia 5 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 567 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0023
Promień:
929 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
243 K

Materiały:
Fe (19,5%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,8%) P (10,3%) Cr (8,8%) V (4,8%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Y (1,2%)
Colonia 5 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 552 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0042
Promień:
1 135 km

Grawitacja:
0,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
222 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (19,0%) C (16,0%) Ni (14,6%) P (10,2%) Cr (8,7%) Ge (5,6%) As (2,5%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Colonia 5 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 551 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0062
Promień:
1 281 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
211 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,6%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,4%) V (4,7%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
Colonia 5 e a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 551 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
558 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Minor Metallic Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
211 K

Materiały:
S (20,4%) Fe (18,0%) C (17,2%) Ni (13,6%) P (11,0%) Cr (8,1%) Ge (6,0%) Zr (2,1%) Cd (1,4%) Nb (1,2%) Y (1,1%)
Colonia 6 / High metal content world
Dystans do celu:
2 472 ls
Szacowana wartość:
18 935 cr

Masy Ziemi:
14,1443
Promień:
13 664 km

Ciśnienie na powierzchni:
29 199,76 atmosfer

Grawitacja:
3,08 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 369 K
Colonia 7 / Y (Brown dwarf) Star
Dystans do celu:
3 744 ls
Szacowana wartość:
1 200 cr

Masy Słońca:
0,0117
Promienia Słońca:
0,0681
Wiek:
3 414 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
388 K
Colonia 7 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 744 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0095
Promień:
1 479 km

Grawitacja:
0,18 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (18,4%) S (18,0%) C (15,1%) Ni (13,9%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Te (1,4%) W (1,0%)
Colonia 7 a a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 744 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
538 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
S (19,8%) Fe (17,4%) C (16,6%) Ni (13,2%) P (10,6%) Cr (7,8%) Ge (5,8%) Zn (4,7%) Te (1,5%) Cd (1,4%) Mo (1,1%)
Colonia 7 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 734 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0057
Promień:
1 247 km

Grawitacja:
0,15 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,9%) P (10,4%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) As (2,5%) Nb (1,3%) Y (1,2%) Sn (1,2%)
Colonia 7 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 722 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0300
Promień:
2 152 km

Grawitacja:
0,26 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (18,3%) C (15,3%) Ni (14,1%) P (9,8%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) V (4,6%) Cd (1,4%) Sb (1,1%) Hg (0,8%)
Colonia 7 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 707 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0151
Promień:
1 722 km

Grawitacja:
0,21 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (14,0%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Zn (5,0%) Cd (1,4%) Mo (1,2%) Tc (0,7%)
Colonia 7 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 683 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0168
Promień:
1 782 km

Grawitacja:
0,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (19,6%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) Ge (5,6%) As (2,5%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
Colonia 7 f / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 825 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0184
Promień:
1 834 km

Grawitacja:
0,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (20,2%) S (19,8%) C (16,7%) Ni (15,2%) P (10,7%) Cr (9,1%) As (2,6%) Zr (2,3%) Sb (1,2%) Sn (1,2%) W (1,1%)
Colonia 7 g / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 634 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0656
Promień:
2 772 km

Grawitacja:
0,35 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
128 K

Materiały:
Fe (19,0%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Ge (5,5%) V (4,7%) Cd (1,5%) Y (1,1%) Sn (1,1%)
Colonia 8 / Icy body
Dystans do celu:
5 037 ls
Szacowana wartość:
819 cr

Masy Ziemi:
267,7892
Promień:
25 843 km

Ciśnienie na powierzchni:
204 413 011,94 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
16,31 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
Thick Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
206 K