2MASS J03281518+3117238 [#24854303286265]

2MASS J03281518+3117238
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
LookingHorse
Szacowana wartość:
1 205 cr

Wiek:
9 594 milionów lat
Pełne Spektrum:
M6 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,2930
Promienia Słońca:
0,4601

Temperatura powierzchni:
2 653 K


Skala Absolutna:
9,8960
Okres obrotu:
1,8 d
2MASS J03281518+3117238 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
25 005 000 000 000 Mt

Inner radius:
507 230 km
Outer radius:
1 602 700 km