NGC 7789 970 [#347120013378]

100,00%
NGC 7789 970 / K (Yellow-Orange giant) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 209 cr

Masy Słońca:
0,5117
Promienia Słońca:
18,8332
Wiek:
10 548 milionów lat
Jasność:
III

Temperatura powierzchni:
3 958 K
NGC 7789 970 1 / Metal-rich body (Landable)
Dystans do celu:
245 ls
Szacowana wartość:
32 170 cr

Masy Ziemi:
0,4225
Promień:
3 748 km

Grawitacja:
1,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 061 K

Materiały:
Fe (36,6%) Ni (27,7%) Cr (16,5%) Zn (9,9%) Se (2,6%) Nb (2,5%) Ru (2,3%) W (2,0%)
NGC 7789 970 2 / High metal content world
Dystans do celu:
311 ls
Szacowana wartość:
16 830 cr

Masy Ziemi:
3,9093
Promień:
8 990 km

Ciśnienie na powierzchni:
3 460,20 atmosfer

Grawitacja:
1,97 G

Wulkanizm:
Metallic Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
3 374 K
NGC 7789 970 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
455 ls
Szacowana wartość:
15 425 cr

Masy Ziemi:
1,3153
Promień:
6 595 km

Grawitacja:
1,23 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
778 K

Materiały:
Fe (21,2%) Ni (16,0%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,5%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Tc (0,8%)
NGC 7789 970 4 / High metal content world
Dystans do celu:
586 ls
Szacowana wartość:
16 127 cr

Masy Ziemi:
2,3352
Promień:
7 754 km

Ciśnienie na powierzchni:
329,94 atmosfer

Grawitacja:
1,58 G

Wulkanizm:
Minor Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
2 288 K
NGC 7789 970 5 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
771 ls
Szacowana wartość:
15 010 cr

Masy Ziemi:
0,9051
Promień:
5 902 km

Grawitacja:
1,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
598 K

Materiały:
Fe (21,9%) Ni (16,6%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,9%) P (8,4%) Zn (6,0%) Ge (4,6%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Y (1,3%)
NGC 7789 970 6 / High metal content world
Dystans do celu:
977 ls
Szacowana wartość:
15 911 cr

Masy Ziemi:
1,9695
Promień:
7 417 km

Ciśnienie na powierzchni:
290,41 atmosfer

Grawitacja:
1,46 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 759 K
NGC 7789 970 7 / High metal content world
Dystans do celu:
966 ls
Szacowana wartość:
15 824 cr

Masy Ziemi:
1,8367
Promień:
7 269 km

Ciśnienie na powierzchni:
273,70 atmosfer

Grawitacja:
1,41 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 746 K
NGC 7789 970 8 / High metal content world
Dystans do celu:
1 452 ls
Szacowana wartość:
15 446 cr

Masy Ziemi:
1,3396
Promień:
6 631 km

Ciśnienie na powierzchni:
210,22 atmosfer

Grawitacja:
1,24 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thick Carbon dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 382 K