2MASS J05352192-0528273 [#132620133082121]

100,00%
2MASS J05352192-0528273 / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 205 cr

Masy Słońca:
0,2813
Promienia Słońca:
0,4456
Wiek:
9 690 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
2 642 K
2MASS J05352192-0528273 A Belt
Class:
Rocky

Mass:
72 941 000 000 000 Mt

Inner radius:
511 340 km
Outer radius:
1 670 700 km
2MASS J05352192-0528273 1 / Class I gas giant
Dystans do celu:
803 ls
Szacowana wartość:
4 859 cr

Masy Ziemi:
466,4102
Promień:
75 589 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
3,32 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
123 K
Dystans do celu:
801 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
775 km

Ciśnienie na powierzchni:
9,97 atmosfer

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
168 K
Dystans do celu:
806 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
859 km

Ciśnienie na powierzchni:
11,22 atmosfer

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Methane
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
164 K
2MASS J05352192-0528273 1 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
801 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
835 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
61 K

Materiały:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Cr (5,5%) Zn (3,3%) V (3,0%) Mo (0,8%) W (0,7%) Tc (0,4%)
2MASS J05352192-0528273 1 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
797 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
700 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
59 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 1 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
790 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0013
Promień:
961 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
58 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 2 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 191 ls
Szacowana wartość:
3 484 cr

Masy Ziemi:
28,2619
Promień:
39 674 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
0,73 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
50 K
2MASS J05352192-0528273 2 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 193 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
558 km

Grawitacja:
0,03 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
43 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Te (0,9%) Mo (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 3 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 574 ls
Szacowana wartość:
3 534 cr

Masy Ziemi:
32,3386
Promień:
42 386 km

Grawitacja:
0,73 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
44 K
2MASS J05352192-0528273 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 574 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0012
Promień:
932 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (27,4%) C (23,0%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Cr (5,6%) Ge (3,6%) As (1,6%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Ru (0,8%)
2MASS J05352192-0528273 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 574 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
778 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (28,0%) C (23,5%) P (15,1%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Se (4,4%) Zn (3,4%) As (1,6%) Cd (1,0%) W (0,7%) Po (0,3%)
2MASS J05352192-0528273 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 574 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
690 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
2MASS J05352192-0528273 3 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 574 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
683 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Cd (0,9%) Y (0,7%) Sn (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 3 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 572 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0006
Promień:
728 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Cd (0,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 3 f / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 572 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
719 km

Grawitacja:
0,04 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (27,8%) C (23,4%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Mn (5,1%) V (3,1%) As (1,6%) Nb (0,9%) Ru (0,8%) W (0,7%)
2MASS J05352192-0528273 3 g / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 569 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0010
Promień:
880 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (26,4%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Se (4,1%) Te (0,9%) W (0,7%) Hg (0,5%)
2MASS J05352192-0528273 3 h / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 570 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0014
Promień:
980 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
38 K

Materiały:
S (26,5%) C (22,2%) P (14,2%) Fe (11,8%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Nb (0,8%)
Dystans do celu:
2 078 ls
Szacowana wartość:
541 cr

Masy Ziemi:
5,7770
Promień:
12 857 km

Ciśnienie na powierzchni:
1,04 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
1,42 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Helium
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
34 K