Toluku [#9467584849353]

Toluku AB 2 b
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
733 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Far Creeper Dragon
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Antaiir
Szacowana wartość:
500 cr
Docelowa efektywność:
4

Masy Ziemi:
0,0053
Promień:
1 533 km

Temperatura powierzchni:
95 K

Grawitacja:
0,09 G

Stały skład:
82,58% Ice
15,90% Rock
1,52% Metal
Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
1,5 d
Półoś wielka:
0,00 au
Ekscentryczność:
0,0012
Inklinacja:
0,51°
Argument perycentrum:
312,33°
Okres obrotu:
1,5 d
Pochylenie osi:
-0,2314 °

Materiały:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Sb (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)