Toluku [#9467584849353]

102,56%
Toluku A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 206 cr

Masy Słońca:
0,3477
Promienia Słońca:
0,5397
Wiek:
8 786 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 996 K
Toluku A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
82 083 000 000 000 Mt

Inner radius:
619 350 km
Outer radius:
1 802 600 km
Toluku A 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
10 ls
Szacowana wartość:
12 108 cr

Masy Ziemi:
0,0183
Promień:
1 716 km

Grawitacja:
0,25 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
866 K

Materiały:
Fe (23,0%) Ni (17,4%) S (16,3%) C (13,7%) Mn (9,5%) P (8,8%) Ge (4,8%) As (2,2%) Cd (1,8%) Ru (1,4%) Hg (1,0%)
Toluku A 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
14 ls
Szacowana wartość:
11 528 cr

Masy Ziemi:
0,0047
Promień:
1 107 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
736 K

Materiały:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,7%) C (13,2%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,4%) As (2,1%) Nb (1,5%) Sn (1,4%) Tc (0,8%)
Toluku AB 1 / Rocky Ice world
Dystans do celu:
182 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
1,1966
Promień:
7 412 km

Ciśnienie na powierzchni:
1 862,13 atmosfer

Grawitacja:
0,89 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Ammonia-rich

Temperatura powierzchni:
429 K
Toluku AB 2 / Class I gas giant
Dystans do celu:
687 ls
Szacowana wartość:
4 519 cr

Masy Ziemi:
266,1273
Promień:
71 307 km

Grawitacja:
2,13 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
128 K
Toluku AB 2 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
691 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0065
Promień:
1 635 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
95 K

Materiały:
S (28,5%) C (23,9%) P (15,3%) Fe (12,6%) Ni (9,6%) Zn (3,4%) V (3,1%) Zr (1,5%) Sb (0,8%) Sn (0,8%) Hg (0,6%)
Toluku AB 2 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
686 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0053
Promień:
1 533 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
95 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,5%) Sb (0,7%) W (0,7%) Hg (0,5%)
Toluku AB 2 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
687 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0039
Promień:
1 388 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Ru (0,7%) Hg (0,5%)
Toluku AB 2 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
688 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0048
Promień:
1 486 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
93 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (3,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Toluku AB 2 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
686 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0043
Promień:
1 427 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
92 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (1,0%) Nb (0,8%) Y (0,7%)
Toluku AB 2 f / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
684 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0077
Promień:
1 728 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
91 K

Materiały:
S (27,3%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Zn (3,3%) V (3,0%) Cd (0,9%) Ru (0,8%) Hg (0,5%)
Toluku AB 2 g / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
689 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0056
Promień:
1 564 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
90 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Cd (0,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%)
Toluku AB 3 / Class I gas giant
Dystans do celu:
949 ls
Szacowana wartość:
4 853 cr

Masy Ziemi:
462,0092
Promień:
75 183 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
3,32 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
149 K
Toluku AB 3 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
948 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0054
Promień:
1 537 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (27,0%) C (22,7%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Mn (5,0%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
Toluku AB 3 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
950 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0034
Promień:
1 328 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
91 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) Zn (3,3%) Mo (0,8%) Sb (0,7%) W (0,7%)
Toluku AB 3 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
947 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0083
Promień:
1 777 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
90 K

Materiały:
S (26,7%) C (22,5%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Toluku AB 3 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
942 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0074
Promień:
1 707 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
Major Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
88 K

Materiały:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) Zr (1,4%) Nb (0,8%) Sb (0,8%) Hg (0,5%)
Toluku AB 3 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
951 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0072
Promień:
1 696 km

Grawitacja:
0,10 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
85 K

Materiały:
S (27,7%) C (23,3%) P (14,9%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Ge (3,6%) Zn (3,4%) V (3,0%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%)
Toluku AB 3 f / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
947 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0097
Promień:
1 871 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
85 K

Materiały:
S (27,9%) C (23,5%) P (15,0%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Se (4,4%) Ge (3,6%) Zr (1,4%) Mo (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)
Toluku AB 3 g / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
942 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0103
Promień:
1 906 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
S (26,8%) C (22,6%) P (14,4%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Mn (4,9%) V (2,9%) Mo (0,8%) Y (0,7%) Hg (0,5%)
Toluku AB 3 h / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
956 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0274
Promień:
2 654 km

Grawitacja:
0,16 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
81 K

Materiały:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (11,8%) Ni (8,9%) Mn (4,9%) Se (4,3%) Zn (3,2%) Cd (0,9%) Sn (0,7%) Tc (0,4%)
Toluku AB 4 / Gas giant with water-based life
Dystans do celu:
1 293 ls
Szacowana wartość:
967 cr

Masy Ziemi:
934,9264
Promień:
77 234 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
6,38 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
233 K
Lilith / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 246 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0117
Promień:
1 957 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
100 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (13,4%) Ni (10,1%) Cr (6,0%) As (1,8%) Zr (1,6%) Mo (0,9%) Hg (0,6%) Po (0,4%)
Toluku AB 4 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 247 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0117
Promień:
1 957 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
100 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (13,4%) Ni (10,1%) Cr (6,0%) As (1,8%) Zr (1,6%) Mo (0,9%) Hg (0,6%) Po (0,4%)
Toluku AB 4 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 258 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0197
Promień:
2 357 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
94 K

Materiały:
S (28,2%) C (23,7%) P (15,2%) Fe (12,5%) Ni (9,5%) Ge (3,7%) V (3,1%) As (1,6%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,8%)
Toluku AB 5 / Gas giant with ammonia-based life
Dystans do celu:
1 361 ls
Szacowana wartość:
877 cr

Masy Ziemi:
451,9272
Promień:
75 533 km

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
3,22 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
143 K
Toluku AB 5 a / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 361 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0087
Promień:
1 800 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
92 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) Zn (3,3%) Nb (0,8%) Sb (0,7%) Sn (0,7%)
Toluku AB 5 b / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 361 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0183
Promień:
2 302 km

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
88 K

Materiały:
S (27,1%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (12,0%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) As (1,6%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Toluku AB 5 c / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 357 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0113
Promień:
1 963 km

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
87 K

Materiały:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,2%) Ni (9,2%) Se (4,3%) Ge (3,6%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) Sn (0,7%)
Toluku AB 5 d / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 357 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0099
Promień:
1 879 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Water Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
86 K

Materiały:
S (26,9%) C (22,6%) P (14,5%) Fe (12,0%) Ni (9,0%) Cr (5,4%) Se (4,2%) V (2,9%) Te (0,9%) Mo (0,8%) Sn (0,7%)
Toluku AB 5 e / Icy body (Landable)
Dystans do celu:
1 363 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0078
Promień:
1 742 km

Grawitacja:
0,11 G

Wulkanizm:
Minor Water Magma
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
84 K

Materiały:
S (27,3%) C (23,0%) P (14,7%) Fe (12,1%) Ni (9,2%) Mn (5,0%) Ge (3,5%) V (3,0%) Mo (0,8%) Sb (0,8%) W (0,7%)
Toluku AB 6 / Class I gas giant
Dystans do celu:
1 773 ls
Szacowana wartość:
4 926 cr

Masy Ziemi:
517,2291
Promień:
75 918 km

Grawitacja:
3,65 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
140 K
Toluku AB 6 a / Icy body
Dystans do celu:
1 775 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0032
Promień:
1 298 km

Ciśnienie na powierzchni:
13,69 atmosfer

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
187 K
Toluku AB 6 b / Icy body
Dystans do celu:
1 774 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0022
Promień:
1 143 km

Ciśnienie na powierzchni:
22,00 atmosfer

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
193 K
Toluku AB 6 c / Icy body
Dystans do celu:
1 774 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0048
Promień:
1 482 km

Ciśnienie na powierzchni:
37,79 atmosfer

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Water Geysers
Atmosfera:
Thick Methane

Temperatura powierzchni:
206 K
Toluku AB 6 d / Icy body
Dystans do celu:
1 767 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0108
Promień:
1 933 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,65 atmosfer

Grawitacja:
0,12 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
122 K
Toluku AB 6 e / Icy body
Dystans do celu:
1 767 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0170
Promień:
2 243 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,90 atmosfer

Grawitacja:
0,14 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane

Temperatura powierzchni:
125 K
Toluku B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
88 ls
Szacowana wartość:
1 204 cr

Masy Słońca:
0,2461
Promienia Słońca:
0,4487
Wiek:
8 786 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 197 K
Toluku B A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
49 475 000 000 000 Mt

Inner radius:
514 950 km
Outer radius:
1 567 600 km
Toluku B 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
93 ls
Szacowana wartość:
12 201 cr

Masy Ziemi:
0,0220
Promień:
1 830 km

Grawitacja:
0,27 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
688 K

Materiały:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (16,1%) C (13,6%) Cr (10,1%) P (8,7%) V (5,5%) Zr (2,6%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Sb (1,0%)
Toluku C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
11 778 ls
Szacowana wartość:
1 205 cr

Masy Słońca:
0,2773
Promienia Słońca:
0,4312
Wiek:
8 786 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 621 K