1 Kappa Cygni [#83651236562]

Barka Nutrition Habitat [#3844129792]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
1 Kappa Cygni ABC 2 a (5 339 ls)
Współrzędne: 59.7497 / -121.651

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Anarchia
Ekonomia:
Rolnictwo

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Interstellar Factors Contact, Missions, Refuel, Repair

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Beer, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Liquor, Performance Enhancers, Progenitor Cells, Slaves, Tobacco, Wine
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.