1 Kappa Cygni [#83651236562]

Hou Manufacturing Exchange [#3846670848]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
1 Kappa Cygni C 4 (2 341 ls)

Sojusz:
Federacja
Rząd:
Demokracja
Ekonomia:
Przemysł

Wyposażenie:
Towary
Black Market, Contacts, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
None

Zakazane:
Narcotics, Battle Weapons, Beer, Bootleg Liquor, Combat Stabilisers, Imperial Slaves, Landmines, Liquor, Nerve Agents, Onionhead Gamma Strain, Performance Enhancers, Personal Weapons, Progenitor Cells, Slaves, Tobacco, Wine
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.