Siki [#7269098202545]

Typ:
Planetary Outpost
Ciało niebieskie:
Siki C 1 (257 ls)
Współrzędne: 34.4764 / -19.609

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
10 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Democracy


Stan frakcji:
Retreat
Typ:
Outpost
Dystans do celu:
275 ls

Wyposażenie:
Towary
8 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Democracy

Stan frakcji:
Retreat
Typ:
Planetary Outpost
Ciało niebieskie:
Siki ABC 3 (1 227 ls)
Współrzędne: -3.87375 / -94.8814

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
9 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Democracy


Stan frakcji:
Retreat
Typ:
Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
Siki ABC 3 (1 227 ls)
Współrzędne: -10.8887 / 122.63

Wyposażenie:
Towary
6 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Anarchy


Stan frakcji:
None
Typ:
Odyssey Settlement
Dystans do celu:
1 235 ls

Wyposażenie:
8 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Democracy

Stan frakcji:
Boom
Typ:
Odyssey Settlement
Dystans do celu:
140 112 ls

Wyposażenie:
7 innych obiektów
Sojusz:
Federation
Rząd:
Corporate

Stan frakcji:
None
Typ:
Odyssey Settlement
Dystans do celu:
140 123 ls

Wyposażenie:
7 innych obiektów
Sojusz:
Independent
Rząd:
Democracy

Stan frakcji:
Boom
Typ:
Odyssey Settlement
Dystans do celu:
140 124 ls

Wyposażenie:
6 innych obiektów
Sojusz:
Federation
Rząd:
Corporate

Stan frakcji:
None