LHS 1951 [#22661455488417]

Typ:
Orbis Starport
Dystans do celu:
76 ls

Wyposażenie:
Sojusz:
Federation
Rząd:
Corporate

Stan frakcji:
None
Typ:
Orbis Starport
Dystans do celu:
186 ls

Wyposażenie:
Sojusz:
Independent
Rząd:
Corporate

Stan frakcji:
Boom
Typ:
Planetary Outpost
Ciało niebieskie:
LHS 1951 A 5 a (894 ls)
Współrzędne: -33.162 / 25.5658

Wyposażenie:
Towary
Wyposażenie
9 innych obiektów
Sojusz:
Federation
Rząd:
Corporate


Stan frakcji:
None
Typ:
Planetary Outpost
Ciało niebieskie:
LHS 1951 A 5 a (894 ls)
Współrzędne: -51.5859 / 6.45228

Wyposażenie:
Wyposażenie
9 innych obiektów
Sojusz:
Federation
Rząd:
Corporate


Stan frakcji:
None
Typ:
Planetary Outpost
Ciało niebieskie:
LHS 1951 A 5 a (894 ls)
Współrzędne: 0.60054 / -74.1361

Wyposażenie:
Sojusz:
Federation
Rząd:
Democracy


Stan frakcji:
Election