11 Aquilae [#2072044898675]

Crozier Mines [#3875486464]
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Odyssey Settlement
Ciało niebieskie:
11 Aquilae A 7 (422 ls)

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Dyktatura
Ekonomia:
Wydobycie

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Missions, Refuel, Repair, Search and Rescue

Stan frakcji:
None
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.