Profil dowódcy muthan

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
STARRAMBLER [CCN05E] [029-DW]
(Asp Explorer)
 
Członek od:
26 gru 2015
 
Zgłoszone odległości:
7 964
 
Odwiedzone układy:
22 077
Pierwsze odkrycia układów:
15 605
 
Stan konta:
1 503 772 173 Cr
Rangi

87%

100%

100%

10%

Federation: Ensign

100%

Empire: Duke

16%
Majątek
Wkłady odległości
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 2 598 809 429 cr
Majątek wydany na statki 618 917 990 cr
Majątek wydany na wyposażenie 554 720 164 cr
Majątek wydany na naprawy 3 947 077 cr
Majątek wydany na paliwo 438 800 cr
Majątek wydany na amunicję 1 270 470 cr
Roszczenia ubezpieczeń 26
Łączny koszt roszczeń 33 177 374 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 473
Zysk z nagród 14 975 201 cr
Obligacje bojowe 258
Zysk z obligacji bojowych 10 314 406 cr
Zamachy 3
Zysk z zamachów 841 496 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 200 592 cr
Zniszczone Drony 1

Zbrodnia

Nałożone grzywny 87
Kwota grzywien dożywotnych 1 464 852 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 22
Kwota nagród dożywotnych 7 800 cr
Najwyższa wydana nagroda 900 cr

Przemyt

Czarny Rynek 5
Zysk z czarnego rynku 16 990 cr
Przemycone towary 52
Średni zysk 2 832 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 13 630 cr

Handel

Rynek 102
Zysk z handlu 189 450 271 cr
Zakupione towary 77 985
Średni zysk 218 010 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 2 077 376 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 25 105 357 cr
Rafinowane minerały 1 404
Materiały zebrane 5 370

Eksploracja

Odwiedzone układy 20 673
Zysk z eksploracji 1 305 140 751 cr
Dokładne skany poziomu 2 26 274
Dokładne skany poziomu 3 313 165
Najwyższa wypłata 15 334 764 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 928 193 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 22 619
Największa odległość od startu 65 222,47 ly
Największa odległość od Sol 65 279,35 ly
Największa odległość od Colonia 46 241,11 ly
Przybliżony czas gry 13W 7H 2M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 4 288
Łącznie, dostarczono WiP'ów 481
Ogółem dostarczono 4 769
Ogółem katapultowano 38

Poszukiwanie i ratunek

Ogółem uratowano przedmiotów 23
Zysk łącznie 42 062 cr
Ogół transakcji ratunkowych 10

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 8
Liczba utworzonych ulepszeń 304
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 89
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 34
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 64
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 45
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 72

Załoga

Majątek Załogi 90 763 911 cr
Wynajęta załóga 2
Załoga zwolniona 1

Multi-Załoga

Łącznie, Czas w Multi-Załodze 22H 18M 55S
Czas jako strzelec 14H 5M 17S
Czas jako pilot myśliwca 53M 27S
Łącznie naliczony majątek 4 027 500 cr
Łącznie naliczono grzywien 334 036 cr