Profil dowódcy Majkl

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
Singularity [MA-20I]
(Imperial Courier)
 
Członek od:
1 sie 2015
 
Zgłoszone odległości:
3 760
 
Odwiedzone układy:
19 474
Pierwsze odkrycia układów:
5 044
Rangi

60%

100%

100%

Elite II

38%

Elite V

100%

36%

Federation: Admiral

100%

Empire: King

100%