NGC 6530 WFI 26104 [#664511655041]

NGC 6530 WFI 26104 A
Typ:
M (Red super giant) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 205 cr

Wiek:
9 920 milionów lat
Pełne Spektrum:
M7 II
Jasność:
II

Masy Słońca:
0,3008
Promienia Słońca:
90,9860

Temperatura powierzchni:
2 373 K


Skala Absolutna:
-1,1016
Okres orbitalny:
546,7 d
Półoś wielka:
0,29 au
Ekscentryczność:
0,3535
Inklinacja:
-111,15°
Argument perycentrum:
64,53°
Okres obrotu:
345,6 d