Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

Współrzędne

This system is located at: -323.46875 / 5.09375 / -328.6875

Współrzędne galaktyczne R: 461,187 / l: 135,458 / b: 0,633
Współrzędne równikowe Rektascensja: 2h 37m 22,739s / Deklinacja: 60° 54'5,711''


Strefa mieszkalna:
Earth-like world (12 to 19 ls), Water world (10 to 39 ls), Ammonia world (26 to 70 ls), Terraformable (10 to 19 ls)

Szacowana wartość: 2 403 cr

Raport ruchu

This system was visited for the first time on EDSM by Majkl.

9174 ships passed through Wredguia WD-K d8-27 space, including 16 ships in the last 7 days.

2 ships passed through Wredguia WD-K d8-27 space in the last 24 hours.

Breakdown:
Python - 2