Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

H7N-5QK [#3706426880]
?
Typ:
ALIAS\STATION\TYPE\Fleet Carrier
Dystans do celu:
0 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
ALIAS\GOVERNMENT\Fleet Carrier
Ekonomia:
ALIAS\ECONOMY\Fleet Carrier

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Crew Lounge, Refuel, Repair, Restock, Universal Cartographics

Zakazane:
Aktualizacja: 08.03.2022, 14:17