Profil dowódcy Wintrel

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
Destiny Ascension [WI-16A]
(Anaconda)
 
Członek od:
6 paź 2016
 
Zgłoszone odległości:
10
 
Odwiedzone układy:
26 800
Pierwsze odkrycia układów:
21 355
 
Stan konta:
626 188 302 Cr
Rangi

76%

36%

100%

0%

Federation: Recruit

72%

Empire: Squire

72%
Wkłady odległości
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 1 165 596 691 cr
Majątek wydany na statki 251 309 345 cr
Majątek wydany na wyposażenie 320 263 066 cr
Majątek wydany na naprawy 7 107 099 cr
Majątek wydany na paliwo 225 600 cr
Majątek wydany na amunicję 326 441 cr
Roszczenia ubezpieczeń 15
Łączny koszt roszczeń 63 180 330 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 1 416
Zysk z nagród 32 301 293 cr
Obligacje bojowe 195
Zysk z obligacji bojowych 2 424 000 cr
Zamachy 12
Zysk z zamachów 2 425 753 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 177 000 cr
Zniszczone Drony 4

Zbrodnia

Nałożone grzywny 35
Kwota grzywien dożywotnych 549 143 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 43
Kwota nagród dożywotnych 108 900 cr
Najwyższa wydana nagroda 6 000 cr

Przemyt

Czarny Rynek 12
Zysk z czarnego rynku 1 159 759 cr
Przemycone towary 51
Średni zysk 48 323 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 557 548 cr

Handel

Rynek 21
Zysk z handlu 40 066 665 cr
Zakupione towary 22 046
Średni zysk 225 094 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 714 016 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 0 cr
Rafinowane minerały 0
Materiały zebrane 6 147

Eksploracja

Odwiedzone układy 34 195
Zysk z eksploracji 911 340 042 cr
Dokładne skany poziomu 2 1 168
Dokładne skany poziomu 3 41 472
Najwyższa wypłata 3 586 351 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 915 963 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 35 756
Największa odległość od startu 64 977,39 ly
Największa odległość od Sol 65 033,92 ly
Największa odległość od Colonia 50 088,39 ly
Przybliżony czas gry 11W 6D 19H 9M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 13
Łącznie, dostarczono WiP'ów 60
Ogółem dostarczono 73
Ogółem katapultowano 18

Poszukiwanie i ratunek

Ogółem uratowano przedmiotów 25
Zysk łącznie 632 054 cr
Ogół transakcji ratunkowych 7

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 3
Liczba utworzonych ulepszeń 136
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 49
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 38
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 27
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 10
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 12