Wredguia WD-K d8-27 [#938123200843]

H7N-5QK [#3706426880]
?
Typ:
Fleet Carrier
Dystans do celu:
0 ls

Sojusz:
Niezależny
Rząd:
Fleet Carrier
Ekonomia:
Fleet Carrier

Wyposażenie:
Towary
Contacts, Crew Lounge, Refuel

Zakazane:
Wskaż obiekt aby wyświetlić szczegółowy widok.