Profil dowódcy Orvidius

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
Astronomia Nova [03C-DW]
(Krait MkII)
 
Członek od:
8 maj 2017
 
Zgłoszone odległości:
18
 
Odwiedzone układy:
31 328
Pierwsze odkrycia układów:
18 443
 
Stan konta:
2 927 736 407 Cr
Rangi

100%

100%

100%

0%

Federation: Rear Admiral

31%

Empire: Duke

3%
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 5 843 654 497 cr
Majątek wydany na statki 1 232 331 855 cr
Majątek wydany na wyposażenie 5 112 307 127 cr
Majątek wydany na naprawy 29 068 691 cr
Majątek wydany na paliwo 349 113 cr
Majątek wydany na amunicję 2 286 134 cr
Roszczenia ubezpieczeń 11
Łączny koszt roszczeń 23 580 064 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 1 208
Zysk z nagród 48 600 321 cr
Obligacje bojowe 7 977
Zysk z obligacji bojowych 252 445 424 cr
Zamachy 0
Zysk z zamachów 0 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 279 100 cr
Zniszczone Drony 21

Zbrodnia

Nałożone grzywny 44
Kwota grzywien dożywotnych 70 950 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 31
Kwota nagród dożywotnych 25 790 cr
Najwyższa wydana nagroda 6 000 cr

Przemyt

Czarny Rynek 12
Zysk z czarnego rynku 1 757 550 cr
Przemycone towary 19
Średni zysk 92 503 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 596 180 cr

Handel

Rynek 91
Zysk z handlu 266 992 782 cr
Zakupione towary 33 433
Średni zysk 318 227 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 21 617 824 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 2 162 895 cr
Rafinowane minerały 592
Materiały zebrane 29 611

Eksploracja

Odwiedzone układy 27 577
Zysk z eksploracji 2 897 512 656 cr
Dokładne skany poziomu 2 13
Dokładne skany poziomu 3 29 537
Najwyższa wypłata 5 800 776 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 2 016 525 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 31 322
Największa odległość od startu 65 621,50 ly
Największa odległość od Sol 65 647,34 ly
Największa odległość od Colonia 46 528,88 ly
Przybliżony czas gry 11W 2D 3H 40M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 1 538
Łącznie, dostarczono WiP'ów 229
Ogółem dostarczono 1 767
Ogółem katapultowano 0

Poszukiwanie i ratunek

Ogółem uratowano przedmiotów 118
Zysk łącznie 2 251 294 cr
Ogół transakcji ratunkowych 28

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 19
Liczba utworzonych ulepszeń 2 296
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 363
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 246
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 464
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 466
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 757

Załoga

Majątek Załogi 95 603 589 cr
Wynajęta załóga 8
Załoga zwolniona 8

Multi-Załoga

Łącznie, Czas w Multi-Załodze 2H 59M 38S
Czas jako strzelec 48M 24S
Czas jako pilot myśliwca 4M 16S