Profil dowódcy de Koning

Profil
Nazwa dowódcy:
Aktualny statek:
battle mamba [13b-am]
(Mamba)
 
Członek od:
25 mar 2017
 
Zgłoszone odległości:
13
 
Odwiedzone układy:
6 053
Pierwsze odkrycia układów:
931
 
Stan konta:
1 191 500 493 Cr
Rangi

20%

14%

88%

Rookie

59%

Taxonomist

16%

0%

Federation: Admiral

100%

Empire: King

100%
Wkłady odległości
Mapa cieplna dziennika lotów
Statystyki

Stan konta

Obecne aktywa 9 289 091 323 cr
Majątek wydany na statki 2 033 858 864 cr
Majątek wydany na wyposażenie 4 977 055 551 cr
Majątek wydany na naprawy 41 227 388 cr
Majątek wydany na paliwo 1 187 156 cr
Majątek wydany na amunicję 4 359 347 cr
Roszczenia ubezpieczeń 41
Łączny koszt roszczeń 193 031 316 cr

Bitwa

Odebrane Nagrody 3 428
Zysk z nagród 222 464 806 cr
Obligacje bojowe 961
Zysk z obligacji bojowych 30 835 030 cr
Zamachy 609
Zysk z zamachów 125 395 989 cr
Najwyższa pojedyncza nagroda 1 627 000 cr
Zniszczone Drony 177

Zbrodnia

Nałożone grzywny 1 204
Kwota grzywien dożywotnych 12 722 669 cr
Otrzymane / Zdobyte Nagrody 1 609
Kwota nagród dożywotnych 12 293 865 cr
Najwyższa wydana nagroda 1 144 900 cr

Przemyt

Czarny Rynek 77
Zysk z czarnego rynku 22 101 124 cr
Przemycone towary 8 908
Średni zysk 80 956 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 2 674 668 cr

Handel

Rynek 814
Zysk z handlu 535 073 111 cr
Zakupione towary 362 275
Średni zysk 148 425 cr
Najwyższa pojedyncza transakcja 6 847 100 cr

Górnictwo

Zysk z Górnictwa 9 056 103 cr
Rafinowane minerały 241
Materiały zebrane 31 892

Eksploracja

Odwiedzone układy 6 174
Zysk z eksploracji 587 048 072 cr
Dokładne skany poziomu 2 40 288
Dokładne skany poziomu 3 39 320
Najwyższa wypłata 16 625 938 cr
Ogółem dystans w nadprzestrzeni 220 600 ly
Ogółem skoków w nadprzestrzeni 12 024
Największa odległość od startu 12 201,48 ly
Największa odległość od Sol 12 261,37 ly
Największa odległość od Colonia 27 340,37 ly
Przybliżony czas gry 15W 2D 20H 44M

Pasażerowie

Łącznie, dostarczono pasażerów 1 227
Łącznie, dostarczono WiP'ów 95
Ogółem dostarczono 1 322
Ogółem katapultowano 18

Poszukiwanie i ratunek

Ogółem uratowano przedmiotów 105
Zysk łącznie 2 458 156 cr
Ogół transakcji ratunkowych 34

Rzemiosło

Liczba zatrudnionych inżynierów 17
Liczba utworzonych ulepszeń 1 356
Utworzone ulepszenia Stopnia 1 266
Utworzone ulepszenia Stopnia 2 248
Utworzone ulepszenia Stopnia 3 296
Utworzone ulepszenia Stopnia 4 254
Utworzone ulepszenia Stopnia 5 292

Załoga

Majątek Załogi 46 730 798 cr
Wynajęta załóga 16
Załoga zwolniona 15